Ochrana osobních údajů a Cookies

1.
Základní ustanovení

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR„) je 09192191 se sídlem Náměstí Josefa Machka 444/3 Praha 5 158 00 (dále jen: „správce„).
 • II. Kontaktní údaje správce jsou
  • adresa: Náměstí Josefa Machka 444/3, Praha 5, 158 00
  • e-mail: ordinace@smichon.cz
  • telefon: +420 xxx xxx xxx
 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2.
Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo jiného kontaktování

 • Pokud poptáváte naše služby nebo konzultaci, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, například prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich služeb nebo konzultací, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.
 • Z jakého důvodu?
  Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našich služeb či konzultací.
 • Na základě jakého právního důvodu?¨
  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.
 • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
  Data budeme zpracovávat po dobu nezbytnou pro zpracování poptávky.

B. Kamerové záznamy

 • Některé naše prostory jsou střežené kamerami.
 • Z jakého důvodu?
 • Monitorujeme prostory, ve kterých je potřeba ochránit zdraví osob nebo ve výjimečných případech majetek.
 • Na základě jakého právního důvodu?
 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.
 • Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
 • Maximálně 30 dní od pořízení záznamu.
 • Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Kontaktujte nás případně na e-mailové adrese gdpr@smichon.cz